За нас

Симетрия Студио  предлага цялостно архитектурно проектиране и дизайн във всички фази. Помагаме на клиентите си да овладеят мечтаните от тях пространства независимо от това в кой етап от процеса се намира проекта.

Ние сме млад екип от архитекти с десетгодишен опит в проектирането на жилищни сгради и интериорни пространства.

Работим с внимание към индивидуалността на всеки един обект, клиент и контекст. Водим се от търсенето на златната среда между форма, функция и съдържание, в която да заживее реализацията на търсения резултат.

Имаме екип от специалисти от всички инженерни специалности по части:

Конструкции
Електро
Водопровод и канализация
Отопление и вентиалции
Енергийна ефективност
Пожарна безопасност