Интериорен дизайн

Интериорен дизайн, проектиране, 3D визуализации, авторски надзор и цялостна реализация.

Идейният проект вклчюва функционално оптимизиране на пространствата, предложения за настилки, облицовки и покрития; избор на мебели и осветителни тела; 3d визуализация.

Техническият проект надгражда идейния с проектни части по електроинсталации и ВиК като ключва количествени сметки.

При желание на клиента изготвяме остойностяване на строително-монтажните дейности и обзавеждане. Осъществяваме авторкси надзор или цялостно изпълнение на дейностите по проекта.